--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Điều kiện để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

HÀ BÌNH (GHI) - 12:59 30/07/2021

(khoahocdoisong.vn) - Để bảo hộ quyền tác giả phải đáp ứng được các điều kiện nào?

Hỏi: Để bảo hộ quyền tác giả phải đáp ứng được các điều kiện nào?

Phạm Phương Thúy (Hà Nội)

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN: Tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, cần đáp ứng 2 điều kiện cơ bản: Tính sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định. Quy định về tính sáng tạo của tác phẩm trong pháp luật Việt Nam có thể được hiểu là hoạt động sáng tạo trí tuệ được tạo ra lần đầu tiên và trực tiếp bởi tác giả, không sao chép từ các tác phẩm của người khác. Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Pháp luật sở hữu trí tuệ không bảo vệ ý tưởng, chỉ bảo vệ sản phẩm đã được thể hiện dưới một dạng hình thức, vật chất nhất định. Ví dụ, tác phẩm văn học được thể hiện dưới dạng bài thơ, bài viết… tác phẩm điện ảnh được thể hiện dưới dạng thước phim.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---