• di dời người dân vùng nguy hiểm

Đổi tư duy, thay tập quán để không “đánh bạc” với trời!
Môi trường- NHÓM PV - 12:00 22/08/2021
Từ đặc tính cố hữu về địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế khó khăn… cũng cần sự đầu tư của Nhà nước với những chính sách phù hợp, có như vậy, người dân tại các tỉnh Tây Bắc mới có thể chung sống an toàn trước thiên tai.
--Quảng cáo---