• đi cắt cỏ

Đi cắt cỏ bị dây thép gai đâm vào tim
Đời sống- Thúy nga - 08:56 05/05/2022
Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật gắp đoạn gắp đoạn kim loại dài 4x0,4 cm, máu phun ra thành tia trong tim một bệnh nhân đi cắt cỏ cắt phải dây kẽm gai, dây đứt xuyên vào.
--Quảng cáo---