--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đến 2025, hoàn thành 8,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại đô thị

CHÂU NHI - 16:19 14/03/2019

(khoahocdoisong.vn) - Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Theo Kế hoạch này, đến năm 2020, phải hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực và triển khai các giải pháp cải tạo nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. Hoàn thành việc rà soát các quy hoạch xây dựng, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, các ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật. Bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về lấy ý kiến cộng đồng trong quá trình lập quy hoạch xây dựng, dự án phát triển đô thị, công tác quản lý phát triển đô thị.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tham gia của cộng đồng vào các đồ án quy hoạch đô thị, các dự án phát triển đô thị. Đến năm 2020 hoàn thành khung pháp lý về sự tham gia của cộng đồng vào các đồ án Quy hoạch đô thị, các dự án phát triển đô thị. Từ năm 2025 công bố hàng năm tỷ lệ phần trăm các đô thị có sự tham gia trực tiếp của người dân vào lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Đến năm 2020 hoàn thành quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung các đô thị; cơ bản hoàn thành quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với những khu vực cần phải có quy hoạch, quy chế để quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị.

Đặc biệt, phấn đấu từ năm 2018 - 2025, hoàn thành khoảng 8,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. Đến năm 2030, cơ bản xóa nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ tại khu vực đô thị, cơ bản không còn hộ gia đình sống trong các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng, thiếu điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình cũng như nâng cao hiệu quả thẩm định dự án, nghiệm thu trước khi đưa công trình và khai thác. Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, khu công nghiệp.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---