Đề xuất sân vận động, cánh đồng trở thành nơi chứa nước

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà, trong trường hợp ngập lụt ở nơi xung yếu, có thể điều chỉnh hệ thống là những sân vận động, cánh đồng trở thành nơi chứa nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có những thông tin liên quan đến cơn mưa chiều ngày 29/5, khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội bị ngập lụt.

Theo đó, ông Trần Hồng Hà cho rằng, cơn mưa chiều ngày 29/5 là mưa lớn tập trung, không hạ tầng nào có thể thoát nước kịp.

Đây là hệ quả của diễn biến thời tiết bất thường.

"Chúng ta cũng phải phân biệt vấn đề dị thường thời tiết như mưa lớn cực đoan với các vấn đề đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, thiếu tầm, thiếu dự báo. Đây là 2 vấn đề có nguy cơ như nhau" - Bộ trưởng Hà nhấn mạnh.

Về giải pháp, Bộ trưởng TNMT cho rằng phải có những dự báo dài hạn cho các loại hình thời tiết cực đoan, từ đó làm cơ sở để thiết kế hạ tầng ứng phó.

Ông Trần Hồng Hà cũng đề xuất xây dựng hệ thống trữ nước để ứng phó với các trường hợp thời tiết cực đoan.

"Ví dụ như tại Nhật Bản, có khu vực được bố trí những đường ngầm (còn gọi là hầm chứa lớn) vừa giữ lượng nước khi hạn hán có thể sử dụng, trong thời điểm mưa lớn những hầm chứa này trở thành nơi chứa nước. Trong trường hợp ngập lụt ở nơi xung yếu thì họ chỉ cần điều chỉnh hệ thống là những sân vận động, cánh đồng trở thành nơi chứa nước" - Bộ trưởng Hà nói.

Thậm chí có thể tạo cả một hệ thống dưới đường giao thông là các thùng rất lớn để chứa nước mưa.

Đây là giải pháp mà các nước làm, tuy nhiên chi phí đắt đỏ. Do đó, Bộ trưởng Hà cho rằng quan trọng nhất phải là tầm nhìn, thiết kế và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Theo Đời sống
back to top