• đề xuât

Đề xuất 21 tỉnh sinh con thấp được thưởng tiền khi sinh con thứ 2
Thời sự- Thúy Nga - 18:40 27/10/2021
Đây là đề xuất trong dự thảo Luật Dân số do Bộ Y tế chủ trì xây dựng, vừa được đưa ra lấy ý kiến vào tháng 10 này.
--Quảng cáo---