• đề xuất phương án

Đề xuất phương án giải quyết lưu thông theo chỉ đạo của UBND TPHCM
Chuyển động- Hữu Thông - 07:36 24/09/2021
Mới đây, Công an TPHCM có công văn số 3720/ CATP-PV01 về việc đề xuất phương án giải quyết lưu thông theo chỉ đạo của UBND TPHCM.
--Quảng cáo---