• đê xuất miễn học phí

TPHCM đề xuất miễn học phí công lập
Giáo dục- Minh Trí - 12:04 07/12/2021
UBND TPHCM đề xuất chi khoảng 533 tỉ đồng để hỗ trợ học phí học kỳ 2 cho hơn 1,3 triệu học sinh trên địa bàn.
--Quảng cáo---