--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đề xuất lập tổng công ty lưu ký chứng khoán vốn 2.000 tỷ đồng

QUANG THẮNG - 16:10 07/06/2021

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ được sắp xếp lại thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) với vốn điều lệ tăng gấp đôi hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết đang hoàn tất dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hiện nay.

Theo đó, VSDC sẽ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của tổng công ty mới này sẽ là 2.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với vốn VSD hiện tại.

VSDC sẽ kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ, VSDC có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán; các chức năng khác theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC.

De xuat lap tong cong ty luu ky chung khoan von 2.000 ty dong anh 1

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà.

 

 

Ngoài ra, tổng công ty còn có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

VSDC cũng được ban hành các quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán, quy chế thành viên của tổng công ty và các quy chế nghiệp vụ khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ.

Về hoạt động, VSDC sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp dịch vụ khác quy định tại điều lệ; thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán đăng ký tập trung; chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ đăng ký chứng khoán.

Tương tự VSD hiện nay, VSDC cũng được quyền chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên; đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký, đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên bù trừ; thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký và bù trừ.

Mặt khác, tổng công ty có trách nhiệm giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên.

 
 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
"Oải" vì học online
Giáo dục- Mai Nguyễn - 04:59 27/09/2021
(khoahocdoisong.vn) - Cho dù, các môn học đã được Bộ GD&ĐT giảm tải chương trình để phù hợp với điều kiện Covid-19, tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết, áp lực của học sinh lại không hề giảm.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---