• de xuat goi 76000 ty dong

Đề xuất ưu tiên gói 76.000 tỷ đồng cho hệ thống y tế
Thời sự- Hoàng Hà - 14:14 05/12/2021
Nhóm nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hiện nay các gói phục hồi kinh tế cần ưu tiên nguồn lực củng cố hệ thống y tế trên toàn quốc. Đồng thời, đề xuất dành cho gói củng cố hệ thống y tế khoảng 76.000 tỷ đồng.
--Quảng cáo---