--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đề xuất giảm 20% phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước

LƯƠNG THỤY BÌNH - 08:33 08/04/2020

(khoahocdoisong.vn) - Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 02 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường, trong đó đề xuất giảm 20% phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước.

Cụ thể, dự thảo bổ sung Điều 3 Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định như sau: Giảm 20% mức phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC kể từ ngày 2/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Giảm phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung Điều 3 Thông tư số 197/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn như sau: Giảm 30% mức phí quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 197/2016/TT-BTC kể từ tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020.

  • Quản lý xả thải cộng đồng và các giải pháp xử lý rác
    Công nghệ- Thái Bằng - 13:27 15/09/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Nếu là khách du lịch đi dạo trong một thành phố Nhật Bản, bạn có thể nhận thấy điều gì đó đặc biệt. Tất cả các thùng rác ở đâu!? Bạn mang cái túi đồ ăn onigiri trống rỗng hàng giờ rồi và thực sự muốn tìm một cái thùng rác thông thường!

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---