• de thi danh gia nang luc

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ "phi truyền thống"
Giáo dục- Mai Khôi - 07:00 02/02/2021
(khoahocdoisong.vn) - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xây dựng bài thi đánh giá năng lực theo hướng phi truyền thống để đánh giá năng lực toàn diện của học sinh.
--Quảng cáo---