• de an 1816

Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật qua hệ thống telehealth mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng sâu, vùng xa
Khỏe- Thúy Nga - 11:19 28/12/2021
Khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19, không để ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo tuyến thông qua hệ thống telehealth bệnh viện E đã tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến nhằm cập nhật kiến thức và chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở để người dân được hưởng lợi.
--Quảng cáo---