--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đẩy nhanh việc ban hành các văn bản pháp lý để thực hiện FTA

HOÀNG MINH - 13:02 29/07/2020

(khoahocdoisong.vn) - Việt Nam phải đẩy nhanh quá trình ban hành các văn bản pháp lý và cải cách thể chế để thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) và tận dụng các thỏa thuận thương mại này để thúc đẩy xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Sĩ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, việc cải cách thể chế và ban hành các văn bản pháp lý để thực hiện FTA vẫn còn chậm. Nếu không sửa văn bản quy phạm pháp luật sẽ phải đối mặt bị kiện theo các cam kết nêu trong Hiệp định.

Ngoài ra, cần tận dụng biện pháp phi thuế quan, hàng rào kỹ thuật, cần tư vấn cho doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để vào thị trường các nước, đảm bảo xuất siêu chứ không triền miên nhập siêu; chuẩn bị khả năng giải quyết tranh chấp thương mại; rà soát lại Chiến lược tổng thể về tham gia FTA, cập nhật bổ sung đến năm 2030.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---