Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào nông thôn miền núi

(khoahocdoisong.vn) - Trong 2 ngày (từ ngày 12 - 13/11/2020), tại TP Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi).

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho biết, với mong muốn phát huy khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa truyền thống và lịch sử con người nơi đây, trong những năm vừa qua Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa bàn có vị trí chiến lược, trọng yếu này. Một trong những giải pháp đó là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nhanh chóng chuyển giao tiếp nhận và làm chủ các quy trình kỹ thuật tiến bộ, các công nghệ thiết bị hiện đại vào sản xuất, giúp cho doanh nghiệp, nhà sản xuất và người dân không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chương trình Nông thôn miền núi đã tạo được điểm sáng về ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực trên địa bàn, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả của Chương trình duy trì và phát huy nhân rộng góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn cũng như thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. 

Trong giai đoạn tới, Chương trình cần bám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án, huy động tối đa các nguồn lực đối ứng cùng với sự hỗ trợ của nhà nước để triển khai thành công Chương trình. Đồng thời, phải có kế hoạch nhân rộng, mở rộng quy mô sản xuất của các dự án sau khi kết thúc, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa của địa phương. Góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân.

Theo Đời sống
back to top