• day hoc

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học, kiểm tra phù hợp
Giáo dục- PV - 06:59 10/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
--Quảng cáo---