• đầu ra của gia cầm

Giá còn 7.000 đồng/kg, hơn 60 triệu con gia cầm chờ bán
Thị trường- Tâm An - 06:23 01/08/2021
Ở phía Nam, hơn 60 triệu con gia cầm đến ngày xuất chuồng nhưng chưa bán được, giá giảm mạnh. Theo chuyên gia, cần cho cơ sở giết mổ hoạt động hết công suất để tiêu thụ và đưa vào kho bảo quản.
--Quảng cáo---