• Đấu giá đất vàng

Hàng loạt tỉnh, thành chậm báo cáo việc rà soát đấu giá “đất vàng”
Kinh tế- Hoàng Thiên - 16:20 11/03/2022
Tính đến sáng 10/3, mới có 7 tỉnh, thành phố báo cáo rà soát đấu giá đất sau chỉ đạo của Thủ tướng.
--Quảng cáo---