• Dấu ấn khoa học công nghệ 2021

Công nghệ phòng chống Covid-19 nổi bật năm 2021
Khoa học- An Phúc - 12:25 21/01/2022
Năm 2021 Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh phòng, chống dịch Covid-19. Mục tiêu sản xuất nhanh thuốc điều trị hay ứng dụng AI trong trạng thái "bình thường mới" cho thấy một năm đầy sôi động của khoa học - công nghệ Việt Nam.
--Quảng cáo---