--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đào tạo trực tuyến trình độ Thạc sĩ

HÀ THU (GHI) - 06:40 13/09/2021

Địa điểm đào tạo và tổ chức các lớp học trực tuyến đào tạo trình độ Thạc sĩ như thế nào?

Hỏi: Từ ngày 15/10/2021, địa điểm đào tạo và tổ chức các lớp học trực tuyến đào tạo trình độ Thạc sĩ như thế nào?

Văn Long (Hà Nội)

Theo Bộ GD&ĐT: Địa điểm đào tạo trình độ Thạc sĩ tại trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo; các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế được tổ chức ở ngoài cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 20% khối lượng chương trình đào tạo. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, việc tổ chức đào tạo tại các cơ sở thực hành thực hiện theo quy định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và phải được thể hiện rõ trong kế hoạch giảng dạy. Các lớp học trực tuyến với khối lượng học tập không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; bảo đảm chất lượng không thấp hơn so với các lớp học trực tiếp.

  • "Bánh ảo" và độc dược thật từ Robomine
    Khoa học- Quốc Trọng - 09:20 08/09/2021
    Hàng trăm người đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào ví điện tử Robomine. Sau đó, "trùm" quản lý ứng dụng này tuyên bố... bảo trì hệ thống. Cho đến nay, rất nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thu hồi được tài sản, dù đã tố cáo tới cơ quan công an.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---