• Danh mục dịch vụ xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Doanh nghiệp- TV - 16:15 15/01/2021
(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 01/2021/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
--Quảng cáo---