• đăng ký ô tô

Mất giấy đăng ký ô tô có được cấp lại?
Xe hay- Yến Chi - 21:30 09/06/2021
Sau khi làm thủ tục xin cấp lại đăng ký xe bị mất tại cơ quan đăng ký, chủ xe có thể nhận lại giấy đăng ký mới sau khoảng 30 ngày.
--Quảng cáo---