• Đại hội XIII

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên
Thời sự-  Thu Hằng - 15:48 27/03/2021
Sáng nay 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối với 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên.
--Quảng cáo---