--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình: Phấn đấu đến năm 2030 theo kịp nhóm các địa phương dẫn đầu

MẠNH TÙNG – PHƯƠNG LIÊN - 12:48 14/10/2020

Ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Thái Bình khai mạc Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình qua các thời kỳ và 350 đại biểu, đại diện cho trên 108.500 đảng viên toàn Đảng bộ. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trình bày đã nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và  tương đối toàn diện. Kinh tế Thái Bình đạt tốc độ tăng trưởng khá, quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX. Quy mô nền kinh tế và GRDP bình quân đầu người tăng mạnh, năm 2020 ước cao gấp 1,8 lần năm cuối nhiệm kỳ trước. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần giai đoạn 2011-2015. Thu ngân sách luôn hoàn thành vượt dự toán được giao. 

Thái Bình là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX. 100% dân cư trong tỉnh được cung cấp nước sạch. Toàn tỉnh có 1.060 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn 130,4 nghìn tỷ (90 dự án FDI, 797 triệu USD), trên 850 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho 115 nghìn lao động. 

Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và phê duyệt Quy hoạch chung. Đây là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận cho các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch chi tiết 15 khu công nghiệp, cụm công nghiệp 5.000 ha. Và có 75 dự án đầu tư trong Khu kinh tế còn hiệu lực, với vốn đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Phát huy thành quả và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Để đạt được mục tiêu, Đại hội thống nhất tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá phát triển:

Một là, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Hai là, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc bộ; trong đó, tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển và các tuyến đường liên huyện huyết mạch trong tỉnh. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Ba là, đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Những thành tựu đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; tạo nền tảng mới cho bước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng nhất trí với những hạn chế, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu ra, đồng thời gợi mở một số vấn đề cơ bản: Vì sao Thái Bình chưa khai thác và phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, con người, du lịch? Vì sao nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị cao của Thái Bình? Vì sao Thái Bình chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh? Vì sao công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ yếu kém, nhất là quản lý đất đai và môi trường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đáp ứng tốt được sự mong mỏi của nhân dân hay chưa?

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng nêu thêm một số nội dung trọng tâm để Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tập trung thảo luận, làm rõ: 

Một là, Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nhân dân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương, vì sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. 

Hai là, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đối với 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, đặt mục tiêu sớm hoàn thành tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch, góp phần tạo thế và lực cho Thái Bình. Đối với công nghiệp, cần thu hút các ngành có công nghệ tiên tiến, hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất và thân thiện với môi trường. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công việc cụ thể được giao; từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Thái Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.”

Ba là, thường xuyên coi trọng và thực hiện thật tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chú trọng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đồng thời, chú trọng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với sự chống phá của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm, tội phạm có tổ chức.

Bốn là, cấp ủy, chính quyền tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa đang được lưu giữ, phát huy tại tỉnh nhà, bảo vệ tốt cảnh quan môi trường. Tiếp tục chăm lo và thực hiện thật tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình về việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực xã hội nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Năm là, tiếp tục phát huy chủ trương, truyền thống xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực làm việc, đổi mới, sáng tạo. Bộ Chính trị hoàn toàn nhất trí với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khi xác định phát huy yếu tố con người là một trong những đột phá của nhiệm kỳ tới. Do đó, Thái Bình cần tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ, đạo đức, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, có uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Khi đàn ông bị “của lạ” khiến “mạt vận”
Đời sống- Đức Vinh - 09:40 12/08/2022
Nhìn cả trong nước và nước ngoài, không ít “sao” và doanh nhân dính vào bê bối tình dục, lạm dụng trẻ vị thành niên hay ồn ào tình ái. Hầu hết họ đều khó có sự nghiệp thăng hoa sau khi bị lộ sự việc. Chỉ vì một phút nông nổi, “ham của lạ” mà nhiều quý ông đã phải đánh đổi cả sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, hạnh phúc...
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
 • Pin nổ, bé 10 tuổi bị tổn thương nặng
  Khỏe- Nhật Hà - 15:40 12/08/2022
  Pin đồ chơi phát nổ khiến các mảnh vỡ bóng đèn văng vào người khiến trẻ bị dị vật găm vào nhiều nơi trên cơ thể.
 • Tổn thương viêm màng não do nang sán
  Khỏe- Khánh Thủy - 15:39 12/08/2022
  Các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị tổn thương viêm não do nang sán.
 • Klinefelter- hội chứng rối loạn di truyền ở nam giới
  Khỏe- Khánh Thủy - 15:37 12/08/2022
  Klinefelter được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1942, nguyên nhân do thừa một nhiễm sắc thể X, dẫn đến nhiễm sắc thể đột biến XXY (thông thường là XY). Đây là một rối loạn di truyền ở nam giới, cứ khoảng 800-1.000 trẻ nam sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng này. Người mắc bệnh là nam giới thường không thể sinh con.
 • Virus mới phát hiện ở Trung Quốc dễ bùng phát bệnh ở người
  Khỏe- Khánh Thủy - 15:31 12/08/2022
  Henipavirus là mầm bệnh mới nổi, độc lực cao, dễ bùng phát bệnh ở người, tỷ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.
 • Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi
  Khỏe- Thúy Nga - 15:27 12/08/2022
  Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2023. Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm cho nhóm tuổi này.