• da nang

Ba kịch bản vực lại kinh tế của Đà Nẵng
Kinh tế- Đoàn Nguyên - 09:15 25/09/2021
Ứng phó với diễn biến khó lường của dịch bệnh, Đà Nẵng xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho năm 2022 theo 3 cấp độ: Thấp, trung bình và cao.
--Quảng cáo---