• da nang

Đà Nẵng phải xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh
Thời sự- Hoàng Hà - 18:45 03/08/2022
Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị đóng quân trên địa bàn.
--Quảng cáo---