--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đà Nẵng, Bộ Tài chính dẫn đầu chuyển đổi số 2020 của các bộ, ngành, địa phương

QUỐC TRỌNG - 10:15 20/10/2021

Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đánh giá ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của các địa phương.

Theo kết quả đánh giá DTI 2020, Đà Nẵng đứng đầu với 0,4874 điểm, xếp sau đó là Thừa Thiên - Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc Giang,...

TP Hà Nội tuy đề ra các mục tiêu cụ thể với quyết tâm chuyển đổi số cao, tuy nhiên xếp hạng DTI 2020 vẫn ở vị trí 43.

Ninh Thuận là địa phương xếp cuối cùng, với chỉ 0,2108 điểm, nhóm "đội sổ" còn có Phú Yên và Cao Bằng.

bti-dia-phuong-2020.jpg
Xếp hạng DTI 2020 của các tỉnh, thành phố trên cả nước. 
dti-bo-nganh-2020.jpg
Xếp hạng DTI 2020 của các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công. 

Với các bộ, ngành, Bộ Tài chính đứng đầu với 0,4944 điểm. Xếp sau đó lần lượt là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội... Bộ Lao động thương binh và xã hội xếp cuối bảng với 0,2472 điểm.

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh đánh giá thực hiện đo lường mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026 điểm.

DTI 2020 cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung, trong đó DTI của các bộ cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,3982 điểm. DTI của các bộ không cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,2342 điểm.

Báo cáo DTI năm 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn dữ liệu thu thập gồm: Số liệu báo cáo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020; số liệu điều tra xã hội của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức; số liệu đánh giá của các chuyên gia về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; số liệu đánh giá trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát.

  • Hoàn thiện Hệ sinh thái cho chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam
    Khoa học- PV - 21:03 20/09/2021
    “Hoàn thiện Hệ sinh thái cho chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam” - sự kiện nông nghiệp đầu tiên áp dụng công nghệ thực tế ảo tại Việt Nam vừa được tổ chức. Theo các nhà khoa học, thúc đẩy chính sách phù hợp, đặt lợi ích của nông dân làm trọng tâm là những giải pháp cơ bản hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái cho chuyển đổi số nền nông nghiệp Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống