• cung sấp số liệu

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế làm rõ số liệu F0 phát hiện qua test nhanh
Khỏe- Hữu Thông - 12:30 07/10/2021
UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế cung cấp chi tiết các thông tin, số liệu liên quan đến các bệnh nhân có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2 thời gian qua.
--Quảng cáo---