• cum cong nghiep

Hưng Yên có thêm cụm công nghiệp Yên Mỹ rộng gần 48 ha
Kinh tế- Nhã Uyên - 16:55 24/06/2022
Phạm vi lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Yên Mỹ khoảng 477.773,49 m2, được thực hiện trên địa bàn quản lý của 2 xã Trung Hoà, Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ.
--Quảng cáo---