• CTCP Thủy sản Số 4

Hàng triệu cổ phiếu công ty thuỷ sản bị huỷ niêm yết bắt buộc trên HOSE
Kinh tế- Trà My - 06:42 04/09/2021
Số cổ phiếu TS4 trị giá 162 tỉ đồng sẽ bị huỷ niêm yết trên sàn HOSE.
--Quảng cáo---