• CSIP

Trao đổi kinh nghiệm du lịch cộng đồng giữa Việt Nam và Thái Lan
Nhịp sống doanh nghiệp- Tuyết Vân - 20:21 01/02/2021
(khoahocdoisong.vn) - Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) vừa phối hợp với Quỹ Toyota tổ chức Hội thảo liên quốc gia về “Du lịch cộng đồng - Nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường - Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thái Lan”.
--Quảng cáo---