• COVID_19

Ngày 25/11: Cả nước 12.450 ca COVID-19 mới
Khỏe- Thúy nga - 19:10 25/11/2021
Số ca mắc vẫn tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố với 12.450 ca mắc mới. TPHCM vẫn nhiều nhất với gần 1.600 ca.
--Quảng cáo---