• Covax

Việt Nam tiếp nhận 1.499.940 liều văcxin Pfizer do Hoa Kỳ trao tặng
Khỏe- An Quý - 09:00 03/10/2021
Việt Nam vừa được Hoa Kỳ tặng thêm 1.499.940 liều văcxin ngừa Covid-19 Pfizer-BioNTech, nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
--Quảng cáo---