• cốt lõi

Savills: Xu hướng đầu tư bất động sản sẽ tập trung vào sản phẩm cốt lõi, ít rủi ro
Bất động sản - Thu Hằng - 20:32 27/06/2021
Các chuyên gia của Công ty Savills cho rằng, các nhà kinh tế và nghiên cứu bất động sản thường sử dụng dữ liệu từ những biến động thị trường trong giai đoạn khủng hoảng trước đó để đưa ra nhận định về triển vọng thị trường tương lai. Việc đánh giá các xu hướng đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản hậu suy thoái cũng rất cần thiết.
--Quảng cáo---