• cong trinh

TPHCM muốn lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến tháng 4/2022
Tài chính số- Hữu Thông - 08:00 19/10/2021
UBND TP HCM đã có tờ trình đề nghị HĐND TPHCM sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.
--Quảng cáo---