• công nghệ\

Sự khác biệt từ trải ngiệm vượt trội cho khách hàng
Ngân hàng- PV - 14:30 22/09/2021
Techcombank đang là ngân hàng đứng đầu ngành về tốc độ thu hút khách hàng, với số lượng khách hàng phục vụ đã lên tới 8,9 triệu vào tháng 6.2021. Đây là thành quả từ hành trình phát triển 28 năm không ngừng hướng đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.
--Quảng cáo---