• Công nghệ đột phá

10 công nghệ mới được quan tâm đặc biệt năm 2021
Khoa học- Thái Bằng - 19:45 04/12/2021
Từ biến đổi khí hậu đến sức khỏe cộng đồng, 10 công nghệ năm 2021 đưa ra các giải pháp cho những thách thức toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế thế giới bình chọn.
--Quảng cáo---