• cong khai xin loi

Yêu cầu Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xin lỗi người tố cáo
Bạn đọc- Thế Kha - 14:22 23/12/2020
Yêu cầu Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Lương Xuân Bình về hành vi mang tính trù dập ông Bình"- Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị với Chủ tịch Hà Nội.
--Quảng cáo---