• cong khai

Hà Nội: Công khai giá dịch vụ xét nghiệm và xử lý nghiêm vi phạm
Sức khỏe mới- Thúy nga - 15:22 17/11/2021
Đó là nội dung của văn bản kế hoạch số 256/KH-UBND TP Hà Nội ban hành phòng, chống tiêu cực tham nhung trong phòng chống dịch COVID-19.
--Quảng cáo---