• cộng động

Ngày 3/12: Cả nước có 13.670 ca nhiễm mới, 8628 ca cộng đồng
Khỏe- Thúy nga - 18:24 03/12/2021
So với ngày hôm qua cả nước giảm được 16 ca, nhưng số ca trong cộng đồng lại tăng thêm 1100 ca (ngày 2/12 là 7528).
--Quảng cáo---