Công bố thiết kế cầu Tứ Liên nối quận Tây Hồ với Đông Anh

Cùng với cầu Tứ Liên, thời gian tới Hà Nội sẽ xây dựng mới 10 cầu đường bộ vượt sông Hồng.

<div> <p>Ng&agrave;y 10/6, Sở Quy hoạch v&agrave; kiến tr&uacute;c (QH&amp;KT) H&agrave; Nội phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần tập đo&agrave;n Mặt trời v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH quốc tế T.Y.Lin Việt Nam, Sở KH&amp;ĐT, Sở X&acirc;y dựng, UBND c&aacute;c quận, huyện: T&acirc;y Hồ, Long Bi&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Anh tổ chức c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai hồ sơ phương &aacute;n kiến tr&uacute;c cầu Tứ Li&ecirc;n đ&atilde; được tuyển chọn.</p> <p>Theo Quyết định ph&ecirc; duyệt kết quả tuyển chọn phương &aacute;n thiết kế kiến tr&uacute;c cầu Tứ Li&ecirc;n của UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, vị tr&iacute; x&acirc;y dựng cầu sẽ nằm giữa cầu Nhật T&acirc;n v&agrave; cầu Long Bi&ecirc;n, nối quận T&acirc;y Hồ với huyện Đ&ocirc;ng Anh; kết nối từ tuyến đường trục ch&iacute;nh đ&ocirc; thị quy hoạch dọc đ&ecirc; Hữu Hồng với Quốc lộ 5 k&eacute;o d&agrave;i, thuộc địa b&agrave;n quận T&acirc;y Hồ, quận Long Bi&ecirc;n v&agrave; huyện Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>Phạm vi dự kiến c&oacute; điểm đầu giao với đường Nghi T&agrave;m, điểm cuối qua n&uacute;t giao QL5, c&oacute; tổng chiều d&agrave;i theo tuyến thẳng khoảng 4.84km. Với 5 n&uacute;t giao trong đoạn tuyến gồm: N&uacute;t giao Nghi T&agrave;m; n&uacute;t giao Hữu Hồng; n&uacute;t giao kết nối b&atilde;i giữa; n&uacute;t giao Tả Hồng; n&uacute;t giao Quốc lộ 5 k&eacute;o d&agrave;i.</p> <p>Cầu Tứ Li&ecirc;n được thiết kế l&agrave; cầu d&acirc;y văng, kết hợp văng xoắn, tạo ra c&aacute;c nhịp lớn với hệ khung kết cấu th&eacute;p nhẹ, hai hệ trụ cầu ch&iacute;nh được tạo h&igrave;nh.</p> <p>H&igrave;nh d&aacute;ng c&acirc;y cầu d&acirc;y văng thiết kế &yacute; tưởng c&oacute; t&iacute;nh biểu tượng của th&agrave;nh phố v&igrave; H&ograve;a B&igrave;nh gắn với chiều d&agrave;i lịch sử, ng&agrave;n năm văn hiến của Thủ đ&ocirc;, h&agrave;i h&ograve;a với cảnh quan đ&ocirc; thị xung quanh; kết hợp giữa yếu tố lịch sử, văn h&oacute;a truyền thống của H&agrave; Nội với phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c hiện đại v&agrave; trở th&agrave;nh điểm nhấn cảnh quan về đ&ocirc; thị, điểm đến về du lịch của Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</p> <p>Theo quy hoạch, H&agrave; Nội sẽ x&acirc;y dựng 18 c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường bộ vượt s&ocirc;ng Hồng, trong đ&oacute; 8 cầu đ&atilde; x&acirc;y dựng gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1), Thanh Tr&igrave;, Nhật T&acirc;n v&agrave; Vĩnh Thịnh; cải tạo n&acirc;ng cấp cầu Long Bi&ecirc;n th&agrave;nh cầu cho đường bộ đi ri&ecirc;ng; cầu Việt Tr&igrave; - Ba V&igrave; kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C thuộc địa phận Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội v&agrave; tỉnh Ph&uacute; Thọ.</p> <p>Thời gian tới sẽ x&acirc;y dựng mới 10 cầu gồm: Cầu Hồng H&agrave;, cầu Mễ Sở (V&agrave;nh đai 4), cầu Thăng Long mới (V&agrave;nh đai 3), cầu Tứ Li&ecirc;n, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), cầu Thượng C&aacute;t, cầu Ngọc Hồi (V&agrave;nh đai 3,5), cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ph&uacute; Xuy&ecirc;n tr&ecirc;n đường cao tốc T&acirc;y Bắc - Quốc lộ 5, cầu V&acirc;n Ph&uacute;c (đường trục Bắc - Nam nối với tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c phục vụ giao th&ocirc;ng li&ecirc;n tỉnh).</p> <p>Cầu Tứ Li&ecirc;n l&agrave; cầu quan trọng trong số c&aacute;c cầu dự kiến x&acirc;y dựng mới trong khu vực đ&ocirc; thị trung t&acirc;m, kết nối trực tiếp đường cao tốc H&agrave; Nội - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, đường V&agrave;nh đai 3, khu vực đ&ocirc; thị của Đ&ocirc;ng Anh với trung t&acirc;m th&agrave;nh phố.</p> <p>Ngo&agrave;i phương &aacute;n được chọn, đơn vị thiết kế từ Mỹ sẽ tiếp tục nghi&ecirc;n cứu 2 phương &aacute;n thiết kế cầu nữa để so s&aacute;nh.</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top