• con trai

Chồng khao khát có con trai, ép vợ sinh thêm
Đời sống- Tri Giao - 11:30 07/12/2021
Tôi nói sức khỏe yếu, không thể sinh thêm con trai như mong muốn của chồng, nhưng chồng không đồng ý.
--Quảng cáo---