• con người xuất hiện ở bắc mỹ

Tìm thấy bằng chứng cho thấy con người có mặt tại Bắc Mỹ từ 21.000 năm trước
Khoa học- Hà Linh - 14:20 24/09/2021
Những dấu chân hóa thạch này chính là bằng chứng cho việc con người đã tới châu Mỹ từ trước Kỷ băng hà cuối cùng.
--Quảng cáo---