• con nguoi

46.000 đến 63.000 năm trước con người ăn gì?
Khám phá- Hằng Đỗ - 06:50 17/10/2021
Nhóm các nhà nghiên cứu bao gồm Thomas Tūtken thuộc Đại học Johannes Gutenberg và Élise Dufour thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Paris đã phân tích mức độ đồng vị ổn định của kẽm trong răng người và động vật hiện đại đầu tiên, từ hang động Tam Pà Ling và Nam Lot, hai địa điểm khảo cổ ở Bắc Lào.
--Quảng cáo---