• co phieu yeah1

Bà Trần Uyên Phương bán cắt lỗ cổ phiếu Yeah1
Chứng khoán- Quang Thắng - 10:48 05/08/2021
So với giá mua vào hồi đầu năm 2020, thị giá hiện tại của cổ phiếu YEG đã giảm gần 70%.
--Quảng cáo---