--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Cổ phiếu TCR tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo do kinh doanh thua lỗ

TUẤN THỦY - 16:38 24/08/2020

(khoahocdoisong.vn) - Sau khi công bố BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (MCK: TCR), Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiểu TCR.

Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 âm 22,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là âm 152,95 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE đã chuyển cổ phiếu TCR sang diện cảnh báo do BCTC kiểm toán năm 2019 đã có lãi nhưng còn lỗ lũy kế.

HOSR sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TCR sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty này.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống