• Cổ phiếu tăng gần 7000%

Đổ tiền vào “đào” bitcoin, cổ phiếu một công ty tăng gần 7.000%
Kinh tế- Phong Vũ - 19:35 27/12/2021
Cổ phiếu Jasmine Technology Solution đã tăng gần 7000% kể từ khi công ty công bố gia nhập vào lĩnh vực “đào” Bitcoin
--Quảng cáo---