• cổ phiếu

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chấp hành quyết định xử phạt chứng khoán
Kinh tế- Hoàng Thiên - 11:40 18/01/2022
Hoàn tất việc nộp phạt, tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC vẫn trên 30%
--Quảng cáo---