• chuyển vai trò

Hiệp hội kiến nghị chuyển vai trò quản lý nhà nước hệ cao đẳng về Bộ Giáo dục
Phản biện- Linh Anh - 23:18 18/03/2021
Với cách làm hiện nay đào tạo cao đẳng đã bị tách ra khỏi bậc giáo dục đại học để quy về một bậc học không có trong thực tế, trái ngược với thông lệ quốc tế.
--Quảng cáo---