Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không có dòng tiền trong tài khoản
Doanh nghiệp- Hoàng Thiên - 10:07 07/07/2022
Hết thời hạn thanh toán đủ tiền trúng đấu giá 2 lô đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng 2 doanh nghiệp trúng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ. Cục trưởng Cục thuế TP HCM kiến nghị huỷ kết quả trúng đấu giá 2 lô đất này.
--Quảng cáo---