Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đặt ở đâu trong nhà?
Đời sống- Hồng Linh - 20:30 21/01/2022
Theo văn hóa dân gian, xưa kia bàn thờ ông Công ông Táo được đặt trong bếp, cụ thể là bên cạnh hoặc bên trên bếp.
--Quảng cáo---