Độc đáo Lễ hội Trứng đầu tiên của Việt Nam
Đời sống- PV - 15:00 26/06/2022
Trứng khổng lồ, trứng vẽ nghệ thuật, các món trứng sáng tạo từ các siêu đầu bếp.... là những nội dung chính từ Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam và Quốc tế - Sáng tạo từ trứng (Eggs Festival) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Việt Nam.
--Quảng cáo---